Dodanie programu

Dodanie programu, cenník a kontakty.

Autor a dodávateľ programu:

Autorom programu Atlas je spoločnosť Atlas s.r.o. Praha. Spoločnosť CGS s.r.o. zabezpečuje distribúciu programu Atlas na Slovensku priamo a tiež prostredníctvom oprávnených predajcov (dílerov).

Dodávka:

Dodanie inštalačného kompletu programového systému vrátane hardvérového kľúča je spravidla do 5 pracovných dní od doručenia objednávky resp. úhrade ceny.

Ceny:

Ceny programu Atlas a jeho aplikácií za 1 licenciu sú uvedené v cenníku

Aktuálna verzia

» Atlas 19.8.2

Vizualizácia

Aktualizácia

12. februára 2020