ATLAS DMT

Digitálny model terénu

Hlavné prednosti

 • Komplexný programový systém pre prácu v 3D
 • Špecializované aplikácie pre rôzne oblasti využitia
 • Vynikajúci pomer výkon/cena.

Varianty DMT Atlas

Ponuka systému Atlas je rozdelená podľa troch hľadísk:

Podľa počtu naraz (v jednom modeli) spracovaných bodov:
 • STANDARD - do 100 000 bodov . Vyhovuje väčšine zadaní. Obsiahne plochu približne o rozlohe okresného mesta.
 • MEGA - do 40 000 000 bodov . Pre spracovanie veľkých území naraz. Pomocou nej je možné spracovať územie o rozlohe okresu až kraja.

Pozn.: Uvedené rozlohy území je treba chápať orientačne. Pri vysokej požadovanej presnosti zamerania budú menšie, naopak je možné v prípade potreby modelovať i rozsiahle oblasti malým počtom bodov - napr. pri vizualizáciach. Atlas obsahuje prostriedky pre zahusťovanie i riedenie bodového poľa.

Podľa možností spracovania a zobrazenia DMT:
 • PLAN. Je schopný DMT len zobraziť (nie vytvoriť), a vykonávať niektoré operácie s už vytvorenými profilmi a rezmi. Vie tiež vykresliť profil albo rez podľa zameraného polygónu. Je vhodný pre projektantov liniových stavieb, ktorí nepracujú so zameraním plochy (len polygóny), alebo ako ďalšia inštalácia pre dopracovanie výstupov ve väčšej projekčnej kancelárii.
 • DMT. Generácia a editácia DMT a jeho základné spracovanie - vrstevnice, popisy bodov, farebné znázornenie plôch. Vhodný pre spracovanie mapových podkladov.
Podľa väzby na ďalšie programy:
 • ATLAS DMT - Základné vyhotovenie, určené pre samostatnú prácu. Vyžaduje len operačný systém Windows 2000, XP. Systém obsahuje vlastný kresliaci program (grafický editor). Okrem špeciálnych funkcií týkajúcich sa DMT je možné ho použíť i na bežné kreslenie - úsečky, texty, polygóny, bloky, výplne, šrafovanie, typy čiar a pod. Vie tlačiť výkresy, prípadne ich exportovať do formátov DXF,WMF,BMP.
 • ATLAS MAP 3D - Aplikácia pre AutoCAD 2000-2002. Počíta a zobrazuje vrstevnice a plochu.
 • ATLAS PRO LT - Aplikácia pre AutoCAD LT 98-2005. Počíta a zobrazuje vrstevnice a plochu, Generuje profily a rezy.
 • ATLAS VRST - DMT pre produkty Misys a Kokeš firmy Gepro

Aktuálna verzia

» Atlas 19.8.2

Vizualizácia

Aktualizácia

12. februára 2020